SVENSKA MILITÄRHISTORISKA MUSEER

Förteckning över ALLA våra fantastiska militärhistoriska besöksmål i Sverige

Här är den uppdaterade listan över ALLA våra svenska militärhistoriska museer, Sveriges militärhistoriska arv, som vi förstås vill hjälpa och bevara. Hela 62 (sextiotvå) besöksmål. Dela gärna listan!


Gilla oss på facebook om du vill få snabb uppdatering,
Svenska militärhistoriska museer.


SÖDRA SVERIGE

Beredskapsmuseet med Skånelinjen
www.beredskapsmuseet.com

Ängelholms flygmuseum
www.engelholmsflygmuseum.se

91:an museet
www.91anmuseet.se

Smålands militärhistoriska sällskap
www.smhs.eu

Marinmuseum
www.marinmuseum.se

Maritiman
www.maritiman.se

Miliseum
http://www.vaggeryd.se/…/miliseum.4.6656a6ef11d3a5810ee8000…

Ystads militärmuseum
www.ystadsmilitarmuseum.se

Hässleholms museum
www.hassleholmsmuseum.se

Ljungbyheds militärhistoriska museum
www.lmhm.se

Museum för rörligt kustartilleri
www.ka2.se

Svedinos Bil- och Flygmuseum
www.svedinos.se

Österlens flygmuseum
www.osterlensflygmuseum.se

Marinstugan Flottans män i Halmstad
http://www.flottansman.se/local_subPageA.asp?nodei...

Halmstads traditionsrum - Flottiljområdet Halmstad
http://www.destinationhalmstad.se/gora/sevardheter...

Revinges traditionsrum - Revingehed
http://sodraskaningarna.weebly.com/traditionsrumme...

Stenbäcks flygmuseum
www.stenbacksflygmuseum.se


MELLERSTA SVERIGE

Oscar II Fort
www.o2fort.se

F11 - Sveriges flygspaningsmuseum
www.f11museum.se

Västerås Flygmuseum
www.flygmuseum.com

F15 flyg- och förbandsmuseum
www.soderhamnflygmuseum.se

Aeroseum
www.aeroseum.se

Flygvapenmuseum 
www.flygvapenmuseum.se

Krigsflygfält 16
www.krigsflygfalt16.se

Gotlands försvarsmuseum
www.gotlandsforsvarsmuseum.se

Garnisonsmuseet
www.garnisonsmuseet.se

Fästningsmuseet 
www.fastningsmuseet.se

Hemvärnsmuseet
http://hvss.hemvarnet.se/

Bohusläns försvarsmuseum
www.bohuslans-forsvarsmuseum.se

Norrtälje museum
www.lv3.se/mus/index.html

Armémuseum
www.armemuseum.se

Waxholms fästningsmuseum
www.vaxholmsfastning.se

Femörefortet
www.femorefortet.se/Femorefortet-Start.htm

Batteri Landsort
www.batterilandsort.se

Batteri Arholma
www.batteriarholma.se

Siaröfortet
www.blidosundsbolaget.se/siarofortet

Robotmuseum
www.robotmuseum.se

Albatrossmuseet
www.albatrossmuseet.se

Eda Skans
http://www.uppleveda.se/edaskansmuseum

F7 Gårds & Flottiljmuseum
http://www.f7kamrat.se/museet.aspx

F16 museum
http://www.arnakamratveteran.se/garnisons-museet-g...

Garnisonsmuseet i Linköping
www.soldatmuseum.se

Norrtälje Luftvärnsmuseum
http://www.lv3.se/mus/

Skansen Hultet
http://www.uppleveda.se/hultet

Nyköpings ledningscentral
http://www.bunkertours.se/om-kriget-kom-till-nykop...

Skansen Alanäs
www.skansenalanas.se

Sjöhistoriska museet
www.sjohistoriska.se

Brigadmuseum
www.brigadmuseum.se

Göteborgs maritima centrum
www.maritiman.se

Teleseum
www.teleseum.se


NORRA SVERIGE

RFN museum
www.vidsel.nu/rfnmuseum

Flygmuseet F21
www.flygmuseetf21.se

Teknikland
www.teknikland.se

Försvarsmuseum
www.forsvarsmuseum.se

Dalregementets museum
www.dalregementetsmuseer.se

Kalixlinjen
www.viltfarmen.se/scripts/beredskaps.asp

Rödbergsfortet
www.rodbergsfortet.com

Gränsförsvarsmuseum
www.abiskomuseum.se

Klintaberg
www.klintaberg.se

Victoriafortet
www.victoriafortet.se

Hemsö fästning
www.hemsofastning.se

Föreningen P5
http://www.foreningenp5.com